NOVO CEMINTERIO EN DOMAIO

No ano 1903,fai 120 anos, rematase a construcción do novo ceminterio na Queixeira, no barrio de Verdeal, con un prosuposto de 7.130 ptas rematase o cerre e clausurase o ceminterio na igrexa parroquial. Obstenta a alcaldia no concello José Piñeiro Riobó e o párroco é José Carbón Rodríguez.

450 ANOS DO PRIMEIRO TRATADO DE PESCA NA RIA DE VIGO

En la feligresía de san pedro de domayo, jurisdicción de la villa de cangas a veynte e nueve dia del mes de enero de mille quinentos e setenta y tres años…. Asi empeza o documento da primeira normativa para a pesca da ría de Vigo, firmada en Domaio o 29 de xaneiro de 1573. Reunianse os procuradores xerais (que obstentaban a alcaldía) procuradore xerais, rexedores (concelleiros) e cinco veciños de cada un dos portos de Vigo, Redondela e Cangas. Juan Fernandez Pintos exerceu de xuiz e escribano, estando presentes tamén; Diego Dorado(Tenente de xuiz), Juan Daboida (notario e escribano)Esteban de Cangas, Gregorio de Seixo, Juan Fandiño, Pedro de Refoxo, Diego Bravo, Gonzalo Barreiro, Pedro de Cabral, Gregorio Sarmiento de Valadares, Alvaro de Nogueira, Juan Rodriguez Cabral, Gregorio Barreiro, Bartolomé de Presedo, Miguel Dayala, Francisco Rodríguez, Gregorio Area, Francisco Duralle, Francisco Dabal, Pedro Fernández Mendez, Miguel Dayala, Pedro Dorado, Pedro de Balexas, Bartolome de Presech, pedro de Bilaboa, Francico Dajuan Griccio e Gregorio de Curras. Devandito tratado de 10 puntos regulaba a pesca na ría, impoñendo normas de descanso, prohibiase sair a pescar dende a posta de sol do venres ate as 12 da noite do domingo. Quedaba vedada a pesca da sardiña dende xaneiro a maio. Prohibiase o uso das artes do xeito dende maio a decembro e do cerco dende agosto ate decembro. Tamén se establecia os lugares da ría para usar según que aparellos e as medidas dos distintos métodos de pesca, as redes non podían ter máis de 150 mallas e cada malla tiña que ter máis do grosor de dous dedo de un home. Estas normas eran de obrigado cumprimento a todos os pescadores na ría, incluido os que viñan de Portugal O non acatar as leis acareaba multas dende 30 ducados ate a retirada das artes de pesca e o barco, e cárcere a os reincidentes. Ese tratado foi un antecedente do actual modelo de pesca sostible e serviu de modelo para posteriores leises de pesca

PETROGLIFOS DE DOMAIO

AS VAQUEIRAS
O CABIDO
CHAN DE GRIXÓ 1
BIDUIDO
BORNA 1
BORNA 2
BORNA 3
PEDRA DO NAVÍO 1
PEDRA DO NAVÍO 2
SAN LOURENZO
MONTALEGRE 1
MONTALEGRE 2
MONTALEGRE 3
MONTALEGRE 4
MONTALEGRE 5
MONTALEGRE 6
MONTALEGRE 7
MONTALEGRE 8
MONTALEGRE 9
MONTALEGRE 10
MONTALEGRE 11
MONTALEGRE 12
MONTALEGRE 13
MONTALEGRE 14
MONTALEGRE 15
Fotografias do administrador, Fotoflash de Montse B., Fotogrametrias en 3D de La Septima2 de Wikiloc.